HALIMBÁRIUM | GYÓGYNÖVÉNYEK | GALÉRIA | HÍREK, INFORMÁCIÓK |
ELÉRHETŐSÉG | DR. SZALAI MIKLÓS GYÓGYFÜVES ESPERES | LINKEK

DR. SZALAI MIKLÓS GYÓGYFÜVES ESPERES

Fontosabb életrajzi adatai
Szalai Miklós sokgyermekes kereskedőcsalád gyemekeként 1902. október 23.-án Békésben (Békés megye) látta meg a napvilágot. Elemi iskoláit minden bizonnyal a szülővárosában végezte, gimnáziumi éveit (1913-1921) pedig a liptó(rózsahegyi) (ma: Ružomberok, Szlovák Köztársaság) és a budapesti Piarista (Kegyes Tanítórendi) Gimnáziumokban töltötte el. Az egyik gimnáziumi természetrajz tanára segítségével ismerkedett meg a gyógynövényekkel és e találkozásnak köszönhetően életének jelentős részét (mintegy 40 évet) a gyógynövényekkel történő gyógyításnak szentelte. 1926-ban szentelték pappá, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán dolgozott még egy évig, azután doktorált. Ezt követően ugyanitt oktatott 3 évig teológiát. Később több faluban teljesített szolgálatot.

1947-ben azt kérte a Veszprémi Püspökségtől, hogy Bakonyszombathelyről helyezzék át Halimbára, mert tudta, hogy a Bakony, a Kisalföld és a Balaton-felvidék találkozásánál fekvő Halimbának és környékének igen gazdag (gyógy)növényflórája van. Kinevezése után halimbai plébánosként, majd esperesként az egyházi kötelességeinek ellátása mellett végezte gyógyfüves munkáját a nyugdíjba vonulásáig. Azt követően, 1962-től egészen az 1990-ben bekövetkezett haláláig minden erejével az általa oly nagyon szeretett gyógynövényekkel és a gyógyfüves gyógyítással foglalkozhatott. A gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteit mindenképpen át akarta adni az utókornak. Könyve először 1973-ban, majd 1991-ben jelent meg (ez utóbbi a Mezőgazdasági Kiadó és a Planétás Kft. Kiadó gondozásában). Az előbbi növénygrafikákkal, az utóbbi anélkül. 2009-ben megjelent egy újabb kiadás, rajzokkal és fotókkal illusztrálva.

A halimbai temetőbe vezető utolsó földi útjára mintegy 1000 ember kísérte el a szeretett és tisztelt gyógyító esperest. Szalai Miklós teljes életet élve olyan értékeket hagyott példaként az utókornak, mint a hit, a céltudatos tanulás, az egészséges életmód, a természet szeretete, illetve a másokon való segítés igénye és ennek tevékeny művelése.Szalai Miklósnak nemcsak a válogatott gyógyteái, hanem a gyógyítással, gyógyulással kapcsolatos gondolatai is figyelmet érdemelnek!
Azokokra a kérdésekre, hogy miképpen éljen az ember és mi az egészség titka, egyebek mellett ezeket a tanulságos válaszokat adta:
- a beteg ember teljes erejével akarjon meggyógyulni,
- az ember rendszeresen eddze a testét, tornázzon, végezzen sok - komoly erőkifejtést jelentő - fizikai munkát (a kizárólagos szellemi munka megbosszulja magát, az ilyen ember legalábbis elhízik, idegeivel bajlódik),
- legyen mértékletes az élvezetekben,
- olvasson derűs könyveket, hallgasson vidám előadásokat ("aki mást megnevettet, az a legnagyobb jótevője az emberiségnek"),
- legyünk optimisták - az optimizmus meghosszabbítja az életet, s ebben nem kell más, csak gyakorlás, akarat.